Wojska Lądowe
Znacznie bliżej
pola walkiNOWOCZESNE MATERIAŁY W ARMI

Do produkcji pancerza, wykorzystywane w systemach elektroniki w systemach maskowania, w systemach walki oraz efektorach-amunicji. Grafen, struktury "Bioscienses" plaster miodu, pancerz gadów/, nowoczesne materiały, chcielibyśmy je włączyć w projekty naszego biura - BPO SYMBOLYON
Przyszłość pojazdy autonomiczne bojowe

Na przyszłym polu walki będą się liczyć małe i średnie autonomiczne oraz pół-autonomiczne pojazdy lądowe oraz lądowe wsparcia bezpośredniego piechoty.
Dlatego planujemy ich rozwój po przez zaprojektowanie nowych funkcji tych pojazdów. Ich przydatność dla wojsk aeromobilnych, wsparcia pojazdów załogowych oraz wsparcia WOT.

Pojazdy Lądowe z możliwością pływania.

Ponieważ specjalizujemy się w projektach morskich i śródlądowych, obecnie i w najbliższym czasie chcielibyśmy się zająć pojazdami pływającymi, które będą stanowić uzupełnienie dla BWP-P "BORSUK" oraz LOTR "BÓBR".


M-LOTR Zaskroniec®

Projekt Małego Lekkiego Opancerzonego Transportera Rozpoznawczego, ma stanowić system pojazdów zdolnych do przerzutów drogą lotniczą oraz wspierać jednostki WOT.


WWs.B Błotniak® B-17P

Slnie opancerzony i szybko pływający niszczyciel czołgów B -17 kryptonim "Błotniak" ma być nowoczesnym Wozem Wsparcia Bezpośredniego.
Wyposażony w nowoczesną i stanowiącą dużą siłę ognia wieżę ma wspierać
Transportery Borsuk i Bóbr.


H12.17 ( Hipopotam ) - lider AMZ Kutno

Ciężki Pływający Kołowy Transporter Inżynieryjnych - rozwinięcie Hipopotama Będzie wspierał jednostki BOW, oraz zmechanizowane. Ma być wyposażony w mobilne centrum rozpoznania i wykrywania środków ABC oraz zawierać na swoim dachu ładunek wydłużony ( miotany ). Ma powoli odciążyć starsze PTS-M w służbie liniowej.


Przyszłość w lądowym rozpoznaniu

Jak możemy zaobserwować na filmie producenta  ( AMZ KUTNO )  - Transporter BÓBR okazał się udanym projektem, chociaż de facto
 jest to duży pojazd.

  Nasze biuro projektowe chciało by uzupełnić ten program
 LOTR o dwie następne propozycje MI-LOTR ( KLESZCZ ) oraz
  M-LOTR ( ZASKRONIEC® ). pierwszy ma specjalizować się w
 rozpoznaniu elektronicznym w środowisku leśnym.
Drugi pływający "ZASKRONIEC" ma być docelowo 
systemem 3 różnych specjalistycznych wersji.
Te dwa projekty powinny w przyszłości uzupełnić zatem
 tak Bobra jak i Borsuka oraz stworzyć przewagę i wsparcie
 w zebraniu informacji na polu walki.Kleszcz & ZaskroniecŚrodki Obrony
przyszłego MBT+R

Aktywny System  Obrony Pojazdu
"Orfeusz"® oparty ma być o rozkład ładunków płaskich oraz punktowy podobnie jak w innych światowych systemach tej klasy.

Pasywny System Obrony "Morfeusz"® ma współdziałać z antenami i czujnikami Orfeusza, dwa te systemy mają się wymieniać danymi o zagrożeniach zaistniałych dla pojazdu/czołgu.

Oby dwa systemy bedą uzupełnione w przyszłości o wymianę danych przez BMS Tezeusz® z dronem powietrznym P-20 oraz dwoma Wozami Wsparcia Bezpośredeniego.  ( krpt. "Huzar" ), WWsAR ( krpt. Witcher ) oraz PTM Gepard.


foto.Światowid 
źródło WZURozpoznanie Pola Walki


Trzy nowe systemy/pojazdy kluczowe dla przyszłego funkcjonowania batalionu/grupy batalionowo brygadowej NATO. / po stronie sił zbrojnych RP /.

  • Wóż rozpoznania wstępnego Światowid
  • Kołowy Transporter Rozpoznania Bóbr
  • MI - LOTR Kleszcz

AWDRiN ( Autonomiczny Wóz Rozpoznania ) - KR-21 krpt.Karaluch

Zrobotyzowane pojazdy - rozwój KR-21Modernizacja Techniczna 

Projekty uzupełniające

  • Wóz Rozpoznania Światowid ( dodanie czujników SOL-3 Z )
  • Program PSO MORFEUSZ®
  • Program ASOP ORFEUSZ®
  • System Zarządzania Walką Tezeusz®Rozpoczęcie programów

Wstępnie TANATOS II

Proponujemy przejście od programów TYTAN oraz Tanatos I do rozwinięcia koncepcji polskiego żołnierza przyszłości. Uważamy że działania B+R i doświadczenia zebrane z innych programów pozwolą doskonalić program TANATOS II.

SYMBOLYON Group - Sławomir Nowaczewski

SIEDZIBA WŁAŚCICIELA
ul.Pomorska 34/8
50-218 WROCŁAW 
POLSKA

NIP: 898-157-48-73
REGON: 021948270
 project@bpo-symbolyon-defence.com
+48 792 184 610

©2012-2023 - Prawa zastrzeżone
Portal pod prawną opieką
SYMBOLYON Group®