Na początek poszukujemy

Projektanta-grafika z znajomością obsługi projektu CATIA, środowisku SOLIDWORKS lub najnowszym COREL Technical Designer.
Minimalne 1 roczne doświadczenie pracy w projektowaniu, wykształcenie wyższe może być średnie techniczne - poparte konkretnymi projektami w portfolio. Możliwa praca zdalna na zlecenie.
 

Biura konstrukcji - systemów morskich


 
 


Biuro Projektów Obronnych podejmie współpracę z kołami inżynierskimi/studenckimi

Podejmiemy współpracę z kołem studenckim z Politechniki Wrocławskiej, Łódzkiej lub Warszawskiej lub Akademi Marynarki Wojennej.
 
W celu opracowania pojazdów autonomicznych przedstawimy swój projekt studentom WAT lub pracownikom WZIiU. Jesteśmy otwarci na konkretną ofertę. Wzięcia udziału w Start-Up-ie.

 

 

 
ZASOBY  STRONY OBJĘTE - RODO i kontrolą AWW

** Stosownie do art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE L 119, s 1 ) powołanego dalej jako "RODO" w związku z przetwarzaniem Pani/Pana - Państwa danych. Informujemy że: Administratorem Państwa danych jest SYMBOLYON group -Sławomir Nowaczewski, z siedzibą ul.Pomorska 34/8, 50-218 Wrocław, Polska.

*** stosownie do prawa Rzeczypospolitej Polskiej o danych wrażliwych i istotnych dla bezpieczeństwa gospodarczego i ze względu na istotny charakter bezpieczeństwa - zawartych tutaj projektów - kradzież, przywłaszczanie, kopiowanie projektów - lub istotnych ich elementów podlega kontroli AWW ( w szczególności SKW w razie ich użycia po za terytorium i w państwach trzecich - które nie psiadają umowy biratelanej o współdziałaniu w sferze obronności )

Formularz kontaktowy

Biuro Projektów Obronnych

Symbolyon  Defence


z tymczasową siedzibą
ul.Pomorska 34/8, 50-218 Wrocław

opieka prawna SYMBOLYON Group

SYMBOLYON Group - Sławomir Nowaczewski

SIEDZIBA WŁAŚCICIELA
ul.Pomorska 34/8
50-218 WROCŁAW 
POLSKA

NIP: 898-157-48-73
REGON: 021948270
 project@bpo-symbolyon-defence.com
+48 792 184 610

©2012-2023 - Prawa zastrzeżone
Portal pod prawną opieką
SYMBOLYON Group®